In poster

In Poster Chuyên Nghiệp Tại Hà Nội
 Ngoài các sản phẩm như tờ rơi, tờ gấp, catalogue, kẹp file.... thì việc In Poster quảng cáo là phương tiện truyền tải thông tin về sản phẩm, doanh nghiệp, tổ chức gắn với các sự kiện. Khách hàng sẽ có thể nhận biết được...
Xem chi tiết