In kẹp file

Mẫu in kẹp file tại Hà Nội
Một số mẫu in kẹp file của công ty in Vũ Gia Kẹp file là vật phẩm dùng để chứa các giấy tờ liên quan đến công việc, được sử dụng trong nội bộ công ty hay khi gửi tài liệu hợp đồng đến khách hàng. Công ty chuyên nhận in Kẹp file có kích thước size...
Xem chi tiết